cambra de proves de temperatura

Màquina de prova de vida de bloqueig

Provador de duresa

Generador de descàrrega electrostàtica

Projector quadràtic

Màquina làser

Provador d’esprai de sal

Provador de vida de bloqueig

Entorn de l'empresa